OBCHODNÍ PODMÍNKY

Toto jsou závazné obchodní podmínky serveru www.garandbrand.cz (dále jen „GARAND BRAND“). Tyto podmínky popisují a upravují vzájemný obchodní vztah mezi provozovatelem GARAND BRAND na straně dodavatele a zákazníkem, návštěvníkem (dále jen „objednatelem“) na straně kupujícího. Tyto obchodní podmínky jsou návrhem kupní smlouvy, navazují na cenovou nabídku a obchodní případy s využitím komunikačních prostředků na dálku jsou uzavírány v českém jazyce.

Pavel Harant
Pavlovická 506/6

460 01, Liberec
IČ: 02055074
DIČ: CZ8710172790
kontakt: shop@garandbrand.cz

 

I. Cenové podmínky

Ceny. Seznam zboží zobrazovaný na GARAND BRAND je chápán jako návrh kupní smlouvy (dále jen „eshop“). Eshop obsahuje prodejní cenu bez DPH nebo s DPH. V ceně zboží je započítáno dopravné a balné, pokud to není výslovně stanovenu u konkrétního zboží jinak. GARAND BRAND si vyhrazuje právo změny cen v katalogu. Změna cen bez předchozího upozornění a odsouhlasení objednatelem není možná na již potvrzených objednávkách. Poštovné a balné – doporučené psaní. Poštovné je zákazníkům na GARAND BRAND účtováno standardně. Ke každé objednávce zboží uskutečněné na GARAND BRAND, kde je účtováno balné bude připočtena částka dle vybraného druhu dopravy. Tato částka se skládá z poplatku za expedici, pojištění zásilky a poplatku za manipulaci a zabalení zboží. U zásilek do zahraničí bude k objednávce připočtena paušální cena poštovného a balného, která bude později navýšena podle skutečných nákladů na expedici konkrétního případu a písemně potvrzena elektronickou poštou.

II. Podmínky a možnosti úhrady

Platba poštovní dobírkou. Zákazník platí zboží z GARAND BRAND dobírkou, není-li mezi objednatelem a dodavatelem sjednáno plnění na základě zálohové platby předem. Platbu dobírkou může použít pouze zákazník s trvalým pobytem na území ČR s dodací adresou na území ČR, nebo na Slovensku.

Platba běžným bankovním převodem. Úhradu provede zákazník na účet dodavatele. V případě, že nebude objednávka uhrazena do 3 dnů, bude automaticky zrušena.

Platba kartou bude připsána na bankovní účet ihned. Zprostředkovává společnost The.Pay nebo Shoptet Pay.

III. Podmínky dodání

Termín expedice zboží. GARAND BRAND vynakládá veškerou snahu na rychlý a hladký průběh expedice. Veškeré zásilky GARAND BRAND včetně korespondence jsou zasílány jako doporučené hned druhý den po vytvoření objednávky. Standardní termín expedice je do 3 pracovních dnů od ověření objednávky, maximální termín expedice je do 7 pracovních dnů (delší doba dodání se týká zejména Slovenska). U objednávek, které není možné odeslat ve výše uvedeném termínu, lze termín dodání posunout o delší dobu, ale pouze se souhlasem zákazníka. Nedodržení termínu expedice dává zákazníkovi právo odstoupit od kupní smlouvy a požadovat bezplatné storno jeho objednávky. Toto oznámení musí mít písemnou formu a bude zasláno elektronickou poštou na adresu shop@garandbrand.cz.

Způsob dodání:
GLS (doručení na adresu)
GLS (pobočky)
ZÁSILKOVNA (pobočky)

IV. Záruční podmínky

GARAND BRAND poskytuje na funkčnost veškerého jím nabízeného a prodávaného zboží záruku 24 kalendářních měsíců. Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem. V případů, že zákazník nemá doklad o převzetí zboží, počíná záruční lhůta běžet dnem vystavení daňového dokladu. V případů, že dojde k vadě zboží v záruční době, má kupující nárok na bezplatné odstranění vady zboží. V případů, že bude vada zboží neodstranitelná (závada neopravitelná), nahradí GARAND BRAND zákazníkovi dle daňového dokladu do 30dnů částku účtovanou za toto zboží, nebo navrhne výměnu za jiné zboží dle výběru zákazníka ve stejné finanční výši. Prodávající označí reklamaci za neoprávněnou v případě, že bylo zjištěno poškození ochranných pečetí, garančních známek či štítků s výrobními čísly nebo vada vznikla špatnou či neodbornou obsluhou, nepřiměřeným zacházením či použitím.

V. Storno podmínky – odstoupení od kupní smlouvy

Vrácení zboží: kupujíci má na vrácení zboží 14 dni při odstoupení od kupní smlouvy
Vrácení platby: prodávající má 14 dnÍ na vrácení platby kupujícímu při odstoupení od kupní smlouvy
Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy: 14 dní

VI. Zasílací adresa pro reklamace

GARAND BRAND
Jeseniova 77
Praha 3, 130 00

 

VII. GDPR / Ochrana osobních údajů:

Pavel Harant
Pavlovická 506/6

460 01, Liberec
02055074
DIČ: CZ8710172790
kontakt: shop@garandbrand.cz

Záležitost ochrany osobních údajů a jejich důvěrnost bereme velmi vážně a držíme se příslušných vnitrostátních předpisů i evropské legislativy o ochraně osobních údajů. Nejdůležitější aspekty našeho zpracování osobních údajů vysvětlujeme níže.

Vaše osobní údaje zpracováváme a využíváme pouze s Vaším výslovným souhlasem a striktně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Naše společnost, GARAND BRAND (Pavel Harant), se sídlemPavlovická 506/6, Liberec je tzv. správcem osobních údajů a je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Uchovávání a užívání osobních údajů 

Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace, podle níž můžete být přímo nebo nepřímo identifikováni, např. Vaše jméno, e-mail nebo adresa. GARAND BRAND od Vás sbírá osobní údaje pouze tehdy, pokud mu takové údaje dobrovolně poskytnete (např. když se přihlásíte k odběru e-mailového newsletteru, účastníte se průzkumu, spotřebitelské soutěže, objednáte si vzorky našich výrobků či informační brožury, popř. si vyžádáte nějakou informaci) a souhlasíte s tím, abychom je užili.

Vaše osobní údaje uchováváme, užíváme či předáváme pouze v souladu s Vaším souhlasem, a to vždy v rozsahu vyžadovaném individuálním případem, např. abychom mohli odpovědět na Vaše dotazy, splnit Vaše žádosti nebo Vás informovat o výsledcích spotřebitelské soutěže. 

Abychom byli schopni provádět Výše uvedené, může být v některých případech pro naši firmu GARAND BRAND nezbytné předat Vaše osobní údaje jiným správcům osobních údajů, popř. externím zpracovatelům osobních údajů. Jiným správcům osobních údajů budou Vaše údaje předány pouze v souladu s Vaším souhlasem. Po externích zpracovatelích může pak být např. žádáno, aby prováděli přepravu zboží či reklamních materiálů v rámci spotřebitelských soutěží. GARAND BRAND po takových zpracovatelích požaduje, aby osobní údaje zpracovávali výhradně dle jeho instrukcí a dle pokynů týkajících se standardů ochrany osobních údajů.

Užití osobních údajů pro reklamní nebo marketingové účely

Pokud nám dáte výslovný souhlas k užití Vašich osobních údajů peo reklamní nebo marketingové účely, Vaše osobní údaje v takovém případě budou uchovávány a systematicky užívány k těmto účelům, tedy např. pro zasílání newsletterů, vzorků našich produktů nebo žádostí o účast v určité spotřebitelské soutěži, a to vše skrze e-mail, poštovního doručovatele nebo srkze jiný komunikační kanál, který jste zvolili. Vaše osobní údaje můžeme v takovém případě rovněž využít k vytvoření Vašeho osobního profilu, abychom Vás oslovovali pouze s individualizovanou reklamou nebo promočními akcemi. Vámi poskytnuté osobní údaje rovněž můžeme využít k analyzování a zlepšování efektivity našich webových služeb, reklamy, marketingu, výzkumů trhu či obchodních investic.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Samozřejmě máte kdykoliv možnost zažádat o částečné nebo úplné vymazání Vašich údajů, a to s účinkem počínajícím od takového odvolání.

Dále můžete kdykoli požádat o blokování, opravu či doplnění Vašich osobních údajů. Stejně tak máte i další práva dle § 11 a 21 zákona o ochraně osobních údajů.

Právo na informace

Můžete kdykoliv získat informace o údajích, které si o Vaší osobě evidujeme na základě Vašich návštěv našich webových stránek. Své dotazy prosím směřujte zejména na jednu z adres uvedenou na těchto webových stránkách.

Automaticky získávané údaje (nemající charakter osobních údajů)

V okamžiku, kdy navšítvíte naši webovou stránku, automaticky sbíráme určité údaje, které se nevztahují přímo ani nepřímo k Vaší osobě, tedy nemají charakter osobních údajů, např. jméno poskytovatele internetových služeb (kterým může být i společnost, v níž pracujete), webové stránky, které jste navštívil před našimi, jaké informace jste vyhledával na naší webové stránce, kdy jste tyto informace vyhledával, Vámi užívaný operační systém nebo verze internetového prohlížeče.

Uvedené informace jsou sbírány a analyzovány v anonymizované formě. Jsou užívány pouze za účelem zlepšení atraktivity, obsahu a fungování naší webové stránky. Nejsou tedy nijak jinak zpracovávány a nejsou také předávány třetím stranám.

Cookies

Abychom Vám usnadnili užívání naší webové stránky, užíváme tzv. "cookies". Cookies jsou malé textové soubory uchovávané na harddisku Vašeho počítače, které jsou nezbytné pro užití našich webových stránek. Cookies využíváme proto, abychom lépe porozuměli, jak je naše webová stránky užívána, a rovněž abychom zde zlepšili orientaci. Cookies nám například pomáhají určit, zda určitá jednotlivá stránka na našem webu už byla někým otevřena. Cookies nám také mohou říci, zda už jste někdy naši webovou stránku navštívil, či zda jste novým návštěvníkem. Cookies, které používáme, neobsahují žádné osobní údaje ani jiné informace, které by umožnily indentifikovat konkrétní osobu. Pakliže si nepřejete cookies dostávat, prosím nastavte svůj internetový prohlížeč tak, aby všechny cookies z harddisku Vašeho počítače vymazal, resp. všechny cookies blokoval, popř. aby Vás vždy upozornil, že má být nějaký soubor cookies na Vašem harddisku uložen.

Děti

Osobní údaje dětí neshromažďujeme. Pakliže se dozvíme, že nám takové osobní údaje byly předány bez souhlasu rodiče dítěte (nebo jiného zákonného zástupce), okamžitě takové osobní údaje odstraníme. Přitom se budeme řídit instrukcemi Vás jakožto rodičů (či jiných zákonných zástupců).

Ochrana osobních údajů

Přijali jsme taková technická a organizační opatření, aby Vaše osobní údaje byly chráněny před ztrátou, úpravami, krádeží či zpřístupněním neoprávněnými třetími osobami.

Aktualizace a změny

Vezměte prosím na vědomí, že můžeme aktualizovat či změnit některé části tohoto dokumentu, aniž bychom Vás na to předem upozornili. Z tohoto důvodu prosíme, abyste tento dokument čas od času kontrolovali a byli si tak vědomi případných změn a aktualizací. Aktuální datum účinnosti tohoto dokumentu bude vždy zveřejněno.

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webových analytik poskytovanou společností  Google, Inc. ("Google"). Google Analytics využívá soubory "cookies", což jsou textové soubory uložené do Vašeho počítače, které pomáhají majiteli webové stránky analyzovat, jak návštěvníci tuto stránku využívají. Informace získané díky souboru cookie o Vašem chování na webové stránce (včetně Vaší anonymizované IP adresy) budou odeslány a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. Google využije tyto informace pro účely vyhodnocení Vašeho chování na webové stránce, sestavení zpráv o aktivitách na webové stránce pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu. Google může tyto informace předat také třetím stranám tam, kde to zákon vyžaduje, či kde takové třetí strany pro Google tyto informace zpracovávají. Google nebude spojovat Vaši IP adresu s žádnými dalšími údaji, které vlastní. Použití souborů cookies můžete odmítnout zvolením odpovídajícího nastavení ve Vašem prohlížeči, berte ale na vědomí, že v takovém případě nebudete moci využívat plné funkcionality této webové stránky. Použitím této webové stránky vyjadřujete společnosti Google souhlas se zpracováním dat o Vás způsobem a pro účely výše uvedené.

 

Máte možnost zabránit společnosti Google, aby detekovala soubor cookie, který byl vytvořen z důvodu a ve vztahu k Vašemu chování na této webové stránce (včetně Vaší IP adresy) a také, aby zpracovala tyto údaje, stažením a nainstalováním tohoto prohlížečového pluginu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 6. října 2013, vydává GARAND BRAND. Poslední aktualizace: 24.května 2018.